SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA spletne trgovnine Zupanc Jurij s.p. mizarstvo in lesna galanterija, ki veljajo od 01.06.2008

1. člen
Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa in prodaje izdelkov, ki jo izvaja podjetje Mizarstvo Zupanc Antonija s.p. (v nadaljevanju Mizarstvo Zupanc). Podjetje je priglašeno za opravljanje dejavnosti na dan 12.08.1994 z opravilno številko: 53—419/94 matična št: 5345617, davčna št.: SI99101882. Zastopata ga direktor in lastnik Antonija Zupanc in prokurist Simon Zupanc.

2. člen
Splošni pogoji spletne trgovine Mizarstvo Zupanc so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

3. člen
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
• z gotovino ob prevzemu
• z nakazilom na trasakcijski račun podjetja Mizarstvo Zupanc

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, če je to potrebno in mogoče.

4. člen
Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter podjetju Mizarstvo Zupanc odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov. Kazen v primeru posredovanja netočnih podatkov je 2.500,00 EUR.

5. člen
Cene
Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Prav tako si podjetje Mizarstvo Zupanc  pridržuje pravico do odstopa od prodaje pred potrditvijo naročila.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektrinsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

6. člen
Odstop od pogodbe

Kupec lahko odstopi od pogodbe sklenjene preko interneta ali kataloga, če to pisno s priporočenim pismom sporoči podjetju Mizarstvo Zupanc . v petnajstih (15) dneh od dneva ko je podal naročilo, v skladu s 43.č členom ZVPot . V primeru odstopa od pogodbe kupec podjetju Mizarstvo Zupanc  nemudoma vrne prejeti izdelek v stanju, v kakršnem je bil tedaj, ko mu je bil izročen. V primeru, da podjetje  Mizarstvo Zupanc izdelek prevzame pri kupcu, je dolžan kupec nositi stroške prevoza in sicer v višini stroška pošiljanja po hitri pošti za vrnjeni artikel. V primeru, da izdelek pri vračilu ni originalno zapakiran, podjetje Mizarstvo Zupanc  vrne kupcu 90% plačane kupnine.

7. člen
S pogodbo o prodaji s takojšnjim plačilom se podjetje Mizarstvo Zupanc  kot prodajalec zaveže po posredniku pri prodaji izročiti izbrani izdelek proti takojšnjemu plačilu celotne kupnine. V pogodbi o prodaji s takojšnjim plačilom kupec in podjetje  Mizarstvo Zupanc po posredniku pri prodaji opredelita znamko, tip in model izdelka, ceno, strošek dostave izdelka ter druge elemente v skladu z zakonom.

8. člen
Cena in plačilni roki

Veljavna cena izdelka je tista, ki je objavljena na dan naročila. V primeru naročila preko interneta v času objavljenega internetnega popusta, se na ceno naročenega izdelka, ki ni v akciji, prizna internetni popust.

Kupec poravna celotno kupnino pri posredniku pri prodaji, na TRR št. 0202 4025 9882 456 odprt pri NLB d.d, oziroma dostavljavcu v gotovini ob dostavi in prevzemu blaga.

9. člen
Dostava

V primeru, da podjetje Mizarstvo Zupanc  izdelek dostavi na želeni naslov kupca, znaša rok dostave v primeru, da je izdelek na zalogi, največ tri delovne dni, v nasprotnem primeru pa ustrezno dlje. Strošek dostave znaša 5,00 EUR ne glede na kraj in velikost, težo ali ceno izdelka. V primeru, da ob dostavi kupec na dogovorjenem naslovu ni prisoten, izdelek lahko veljavno prevzame polnoletna oseba, ki živi v istem gospodinjstvu skupaj s kupcem, oziroma druga oseba, ki jo kupec pooblasti za prevzem. Oseba, ki prevzame dostavljeni izdelek, prevzem izdelka ter prevzem vseh spremljajočih dokumentov potrdi s podpisom dobavnice, zraven pa navede svoje ime, priimek ter datum prevzema in razmerje do naročnika.

Ob dostavi izdelka na želeni naslov se kupcu preda pripadajoča dokumentacija in sicer račun/prevzemnica, garancijski list, seznam pooblaščenih servisov in navodila za uporabo v slovenskem jeziku. Original sklenjene pogodbe hrani podjetje  Mizarstvo Zupanc na sedežu družbe.

Brezplačna dostava
Stroška dostave se ne plača, če se blago prevzame osebno v naši poslovalnici v Dolenji vasi ali če je naročena vrednost blaga večja od 2000,00 EUR


10. člen
Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.
Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Proizvajalec je, v skladu z zakonom, dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom prodajalca.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.


Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.


11. člen
Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.

Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.


12. člen
Postopek nakupa
1. Naročilo v čakalni vrsti:  Po oddaji naročila, kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Na tem koraku ima kupec v roku 2 ur možnost preklicati naročilo.
2. Naročilo potrjeno:  Če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.
3. Blago odposlano Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca.

13. člen
Reklamacija
Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Kupec lahko blago reklamira v 8 dneh od nakupa in zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben artikel ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

V primeru reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da za čas, ko je kupec blago uporabljal, obračuna najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je, v času uporabe in zaradi uporabe, artiklu zmanjšala tržna vrednost.

Kupec lahko blago v reklamacijo vrne tako, da ga prinese osebno ali pa ga na stroške prodajalca in po vnaprejšnjem dogovoru s prodajalcem vrne po pošti. Če želite blago vrniti na naše stroške, se morate o tem dogovoriti s pristojnim iz podjetja Zupanc Jurij s.p. ki bo na vaš naslov poslal kurirja, ki bo prevzel blago. Drugačen način vračila na naše stroške ni možen. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo!


14. člen
Vračilo poškodovanih pošiljk
V primeru, da je paket fizično poškodovan, v njem manjka vsebina ali kaže znake odprtja, mora kupec sprožiti postopek reklamacije pri Pošti, ki je paket dostavila.To storite tako, da paket prinesete na najbližjo pošto v enakem stanju, kot ste ga prejeli (brez da bi karkoli dodali ali odstranili) ter izpolnite reklamacijski zapisnik ali pokličete pristojno pošto, da Vam sami pošljejo poštarja ali pokličete v podjetje  Mizarstvo Zupanc  in Vam oni pošljejo poštarja.


15. člen
Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb in napak v katalogu, na internetni strani in ostalih oglasih, brez predhodne najave.


16. člen
Kupec soglaša, da o morebitnem sporu, ki bi se nanašal na pogodbo o prodaji oziroma na obseg in izvrševanje pravic po pogodbi, odloča stvarno pristojno sodišče po sedežu  Mizarstva Zupanc


17. člen
Veljavnost splošnih pogojev poslovanja
Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati s 01.06.2008 in veljajo do preklica.

 


Zupanc Antonija

Direktor