Podjetje Mizarstvo Zupanc Antonija s.p. se zavezuje, da bo zavarovalo zaupnost osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.List RS št.: 86/04 in 113/05).
Zbrane osebne podatke bo podjetje uporabila izključno v namen, za katerega so bili pridobljeni, ter jih ne bo razkrilo tretjim nepooblaščenim osebam.